demean
България, 1 Януари, 1986, Мъж, София
Пълно описание